Etter at Investormatch gikk av stabelen for et år siden har selskapene han leder hentet inn rundt 65 millioner nye investorkroner. Belland er usikker på om Investormatch hadde en direkte effekt på dette, men slår fast at selskapene han leder fikk svært god profilering gjennom arrangementet. Noe av det han satt igjen med etter fjorårets Investormatch var at en investor kan være så mye forskjellig. 

– Dette er noe jeg har blitt mer og mer bevisst på etter hvert. En investor er ikke en investor, enkelt sagt. De har ulik investeringsstrategi og mandat. Derfor kan én investor være riktig for ett selskap, men feil for et annet. Det gjelder å finne sin match, for å si det slik, sier Belland.  

Han likte kombinasjonen av deltakere under Investormatch.

– ÅKP hadde tunge kapitalmiljøer med, noe som var bra. Samtidig var alt svært profesjonelt gjennomført, med respekt både for gründerne og kapitalmiljøene. I tillegg må jeg legge til at innleggene under arrangementet var inspirerende.

– En perfekt møteplass

– ÅKP har skapt en fantastisk arena gjennom Investormatch, sier en annen av fjorårets deltakere, gründer Unni Grebstad i Ocean Visioneering. Hun legger til: 

– For oss som har startet selskap og utvikler ny teknologi samtidig som vi er avhengig av å hente kapital for vekst var dette en perfekt møteplass hvor vi kunne lære om prosessene, både fra andre spennende vekstselskap som har vært gjennom den samme reisen som vi skal, og også fra ulike typer investormiljø, sier en entusiastisk Grebstad. Hun var en av gründerne som fikk presentere sin vekstbedrift under arrangementet i 2022.

thumbnail_IMG_4421.jpg
Unni Grebstad i Ocean Visioneering.Nådde målet

Grebstad og Belland er imidlertid ikke de eneste som har gitt ÅKP tilbakemelding etter arrangementet, som gikk av stabelen 23. mars 2022, i samarbeid med Nordea, Converto og BDO.

I ÅKP er man opptatt av å evaluere seg selv, både for å kunne forbedre punkter som ikke fungerte, men også for å kunne jobbe videre med det som er bra. Et evalueringsskjema innovasjonsselskapet sendte ut til deltakere etter Investormatch har fått god respons og ga et overordnet etterlatt inntrykk av at arrangementet ble opplevd som nyttig. Over 95 prosent av de som svarte oppga at de vurderte Investormatch som «God» eller «Svært god». Like mange mente at arrangementet var «Svært velorganisert» eller «Velorganisert». 

Videre er deltakerne positive til at ÅKP nådde målet for Investormatch, som var å inspirere, motivere og sørge for et utvidet nettverk. Faktisk svarte 50 prosent av de spurte at de har utvidet nettverket sitt etter arrangementet. Over 90 prosent av de spurte mener også at de eksterne innlederne var relevante eller svært relevante. 

Alt i alt ser det ut til at dette sitatet fra Unni Grebstad er talende for arrangementet i 2022: 

– Utrolig inspirerende, og vi sitter igjen med at vi sikkert bør tenke enda større enn vi har gjort tidligere, og tenke globalt tidlig både når det gjelder kapital og marked.

Meld deg på her


thumbnail_9H6A4925.jpg
Arne Tonning i Alliance Venture var med som innleder og deltaker i 2022. I år er Alliance Venture med som samarbeidspartner.thumbnail_9H6A5096.jpg
Arrangørene i 2022 representert ved Elisabeth Solvang (ÅKP), Christian Olav Balsnes (Converto), Målfrid Linde (Nordea), Håvar Risnes (ÅKP) og Øyvind André Akslen (BDO).