For Investorer

Vi søker investorer som er interessert i å plassere kapital til selskaper i en vekstfase. Vi introduserer deg for spennende selskaper som er klare til å ta et nytt steg.

ÅKP, Nordea, Converto og BDO inviterer nå til en møteplass der vi har fokus på å koble investorkapital med bedrifter som står foran en vekstreise. I fellesskap skal vi løfte frem de gode bedriftene og sikre økonomisk vekst for aksjonærer og investorer, noe som igjen gir flere arbeidsplasser og økonomisk vekst i regionen.

ÅKP har over 20 års erfaring i å arbeide med gründere og vekstselskaper og er daglig i kontakt med kvalifiserte selskaper som søker kapital. Nordea har et stort nettverk av internasjonale og nasjonale investorer og en spennende portefølje av selskaper. Samarbeidspartnerne Converto og BDO har lang erfaring som rådgivere og aktive forvaltere i prosesser knyttet til oppkjøp, fusjoner eller salg av selskaper. Til sammen har vi veldig god oversikt over de selskapene som har potensial for videre vekst nasjonalt og internasjonalt.

Investormatch er en møteplass hvor investorer kan komme sammen, få en faglig oppdatering og bli presentert for interessante vekstselskaper.

Hvorfor skal du delta på Investormatch?

  • Gjennom Investormatch treffer du andre investorer med samme ønske om investeringer i vekstcase.
  • Vekstselskapene du møter har gjennomført opplæring og trening.
  • Investormatch vil være en kompetansearena for investorer med vekstselskap som aktivaklasse.

ØNSKER DU Å VÆRE MED PÅ INVESTORMATCH? MELD DEG PÅ HER:

Gruppe